Teelt

Barendse-DC teelt jaarrond oranje paprika’s. Het seizoen loopt van november tot november. De jonge planten worden in november in de kas geplant. De eerste oranje paprika’s worden in maart geoogst. In de teelt van paprika’s wordt gestreefd naar kwaliteit en duurzaamheid. Twee pijlers die zich uiten in de volgende maatregelen.

Kwaliteit
Door rassenproeven wordt continue gezocht naar de meest optimale rassen en omstandigheden. Voor het selecteren van de beste rassen wordt gekeken naar productkwaliteit (o.a. houdbaarheid), smaak, productie en toepassingswijze (vorm), gewas (i.v.m. ziektedruk en arbeid) en gevoeligheid voor ziekten.

Duurzaamheid
De teelt vindt plaats in gesloten systemen. Dat wil zeggen dat energie zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt en de milieubelasting minimaal is. Het gebruikte water wordt hergebruikt en ziekten worden biologisch bestreden. Hiervoor wordt het gewas continue gemonitord. Door deze monitoring kan bemesting tot een minimum beperkt worden en kunnen ziekten en plagen plaatselijk bestreden worden. Barendse-DC is een van de weinige telers met het milieukeurmerk.