Energie

Barendse-DC maakt gebruik van de nieuwste technologieën op het gebied van energie door middel van warmtekrachtkoppeling en aardwarmte (sinds 2014).
Het aardwarmteproject bij Agriport A7 zorgt dat op 2,8 kilometer diepte warmte van de aarde omhoog wordt gepompt om de kassen te verwarmen.
Er staan bij Barendse-DC ook drie installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK) met een capaciteit van 10 Mw. WKK’s verbruiken aardgas en produceren elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt gebruikt voor de elektrische installaties op het bedrijf, maar hoofdzakelijk teruggeleverd op het hoofdnet (zo’n 90-95%). Hiermee kunnen zo’n 10.000 huishoudens worden voorzien van elektriciteit.

In koelere periode, zoals in de nacht of in de winter, wordt dit warme water gebruikt. De warmte wordt gebruikt om de kas te verwarmen. In zomer wordt de warmte opgeslagen in een warmteopslagtank. Deze buffer kan 6 miljoen liter warm water opslaan.
Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. De CO2 wordt gezuiverd en in de kas gebruikt als bemesting.
Door zowel de elektriciteit als de warmte en CO2 te gebruiken zijn WKK’s zeer efficiënte energiecentrales. Het rendement loopt op tot 95%. Ter vergelijking: conventionele energiecentrales behalen een rendement van ‘slechts’ 40 tot 45%.

Energie uit de kas, dat is nog eens lekker dichtbij! Dat de glastuinbouwbedrijven in Nederland mooie producten leveren, dat is algemeen bekend. Maar dat u thuis ook kunt profiteren van energie uit de kas, dat is nieuw. Kas Energie levert energie uit kassen bij u om de hoek en is een energieleverancier die het de klant gemakkelijk wil maken. Aandacht en bereikbaarheid zijn de drijfveren van dit van oorsprong Westlandse initatief. En zeg nou zelf, wat is er nou leuker dan te weten dat uw energie verantwoord wordt opgewekt in uw eigen regio? Meer weten? Ga naar http://kasenergie.nl